عکس صدا سازی - بخش اول

پادکست صدا سازی

هر زمان که به جایی میرویم و وارد جمعی می شویم، ابتدا از روی ظاهر و لباس قضاوت می شویم و سپس از روی کلام. حتی اگر ظاهر مناسبی نداشته باشیم می توانیم با کلام و صدای خود تاثیر زیادی روی افراد بگذاریم.